KeramiekSerai


Praktijk voor begeleiding en keramiek

KeramiekSerai

Praktijk voor begeleiding en keramiek

“The voice of life in me cannot reach the ear of life in you, but let us talk so we may not feel lonely” Khalil Gibran


Historisch gezien was de traditionele “caravanserai” een gebouw in een netwerk met vele functies, waaronder een plek voor reizigers en handelaars om te rusten en te herstellen na een lange dagreis op de eeuwenoude zijderoute.

KeramiekSerai is hiervan een moderne versie: jij, je kind, of je gezin kan hier in begeleiding komen om te rusten en te herstellen van de reis die het leven is en/of je kan hier zelf creatief aan de slag met Keramiek.

 


Begeleiding


“It’s only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye” Antione De Saint-Exupéry, Le petit Prince

Begeleiding van volwassenen, gezinnen, jongeren en kinderen vanuit een systemische kijk 

Vanuit een diep gevoel van gelijkwaardigheid, benader ik ieder mens, ongeacht leeftijd, gender of afkomst als gelijk- en volwaardig.

Daarbij neem ik zowel de context als de eigenheid van elke mens in beschouwing om te komen tot verwerking, acceptatie en vervulling van wat er in dit individuele leven of gezin nodig is.  

Omdat bij kinderen jonger dan 12 jaar de opvoeders de belangrijkste hefbomen zijn in zijn of haar leven, werk ik ook steeds intensief samen met hen.

Het begeleidingsproces ontstaat door een gezamenlijke afstemming. Mijn aanpak zal verschillen van cliënt tot cliënt in functie van de vraag. Hierbij gebruik ik tools vanuit mijn verschillende opleidingskaders: systemisch werk, creatief werk en keramiek, bewustzijnswerk, droomwerk, ACT, lichaamswerk, EMDR...


Concrete aanleidingen voor begeleiding kunnen zijn :

 • Op het concrete niveaus van het leven: slaapproblemen, nachtmerries of intensief dromen, fysieke klachten, gedragsproblemen, …
 • Op meer onderliggende lagen: een terugkerende dynamiek in (werk)relaties, aanhoudende schuld of minderwaardigheidsgevoelens, perfectionisme, omgaan met grenzen, dader en slachtoffer dynamieken, ... 
 • Op het zijnsniveau : de zin van leven, lijden, ziekte, dood, de plaats en vorm van spiritualiteit,... 
 • Onze unieke eigenheid kan voor vragen zorgen: een aangeboren handicap, ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, ASS, …), leerproblemen, geaardheid, genderidentiteit, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid,... 
 • Gezinsfactoren kunnen een impact hebben op het welzijn van één of meerdere leden van het gezin: het fysiek en psychisch welzijn van de ouders en de andere kinderen, echtscheiding, plaats in het (nieuw)samengesteld gezin, positie ten opzichte van broers en zussen,...
 • Externe factoren kunnen een rol spelen: ziekte, ongeval, vroeggeboorte, overlijden van een naaste, trauma, verhuis, moeilijke situaties op school of in vriendschappen,...
 • ...

Natuurlijk lopen al deze niveaus in het dagelijks leven door elkaar en werken ze op elkaar in. We werken op dat niveau dat voor jou of jullie gezin het meeste zin heeft en geeft.


Droomwerk

Naast psychotherapeut en liefhebber van klei, ben ik ook droomgids. Dromen kunnen aanbod komen in begeleidingen, maar voor droomopstellingen, zomerdromen en de droomopleiding werk ik samen met Annamaria Bosmans in de vzw De Gulden Snede. Voor meer info kan je terecht op www.guldensnede.be


Keramiek

‘Creativiteit is de zin van het leven als uitgangspunt stellen’ William Brakman

Intitiatiecursussen Keramiek

In het keramiekatelier van KeramiekSerai kan je in kleine groepen (maximum 5 personen) onder individuele begeleiding kennis maken met de verschillende technieken van Keramiek : pottendraaien op de draaischijf, opbouwwerk, beeldjes maken, glazuren, decoratietechnieken...

Als begeleider geef ik (in zoverre als gewenst) zowel aandacht aan je persoonlijk als aan je creatief proces. 


herfstvakantie 2023:

Van donderdag 2 - zaterdag 4 november  telkens van 10u - 13u

150€ voor 3 dagdelen, maximum 5 deelnemers

Paasvakantie 2024:

Van maandag 8 - woensdag 10 april 10u - 13u

150€ voor 3 dagdelen, maximum 5 deelnemers


Wekelijks - tijdens het schooljaar 2023 - 2024:

8 keer op donderdagvoormiddag 10u00 - 13u00

18, 25 januari 2024

1, 8, 22, 29 februari 2024

7, 14 maart 2024

400€ voor 8 dagdelen, maximum 5 deelnemers


extra kost voor bakken en glazuren: 7€/kilo


Inschrijving is definitief na betaling en vermelding periode, zie praktisch

Bestellingen of workshops op maat zijn mogelijk op afspraak, zie praktisch

Wie ben ik ? 

Barbara Van Dael

 • Ik ben geboren in 1974, moeder van 3 kinderen, waarvan 1 tweeling. 
 • Ik ben dankbaar voor vele rijke ervaringen op werkvlak:  als jongerenwerkster, gon-begeleidster- en coördinator, bemiddelaarster van daders en hun slachtoffers, gezinsondersteuner bij kwetsbare gezinnen, psychotherapeut, keramiste, droomgids en systeemopsteller,...
 • Ik ben dankbaar voor de vele boeiende opleidingen: Klinisch orthopedagoog, keramist, lichaamsgerichtepsychotherapeut, systeemopsteller, bemiddelaar voor daders en hun slachtoffers, droomgids, Tibetaans Boeddhisme,EMDR,...
 • Ik ben dankbaar voor de vele rijke ervaringen op levensvlak : de (v)echtscheiding van mijn ouders, het vroege overlijden van mijn vader, de fietsreis naar Azië met de vader van mijn kinderen, de kennismaking met het Boeddhisme, de oneindig inspirerende natuur, creatief kunnen bezig zijn, de geboorte en opvoeding van mijn kinderen, het leren omgaan met een chronische ziekte, de ontdekking van het boeiende droomleven,... 

 

 


Praktische informatie

Barbara Van Dael -

Erkend klinisch orthopedagoog en psychotherapeut

Telefoonnummer+0485804409

BEGELEIDING

Tarief

60€ per sessie van 1 uur, tenzij via conventie

Betaling

cash of ter plaatse via QR-code.

Annulatie

Je kan kosteloos je sessie annuleren of verplaatsen tot maximum 48 uur op voorhand. Anders wordt de sessie aangerekend.


KERAMIEK

Tarief

50€ per dagdeel in een reeks van 4 of 8 dagdelen

Betalling

 de inschrijving is definitief na overschrijving op rekeningnummer BE 78431071161186 met vermelding naam en cursusperiode.

Bestellingen en worskshops op maat

Gelieve contact op te nemen via mail

Locatie